1. Uvodne določbe

Organizator nagradne igre na spletnem mestu https://www.facebook.com/bluebag.si je Mitmedia d.o.o., Dolenjska cesta 184, 1000 Ljubljana.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od 03.02 2023 do vključno 13. 02. 2023 do 23:59 na območju Republike Slovenije.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

Nagradna igra poteka preko objav na zidu Facebooka, vendar Facebook ni pokrovitelj nagradne igre, niti ni nagradna igra na nikakršen način povezana s Facebookom. Sodelujoči osebne podatke posredujejo organizatorju in ne Facebooku.

Organizator bo po končani nagradni igri računalniško izžrebal enega nagrajenca, ki bo prejeli obljubljeno nagrado.

 1. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki socialnega omrežja Facebook, ki so:

polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje sodelovanja.

Organizator ima pravico zavrniti sodelovanje v nagradni igri oz. zavrniti pravico do nagrade osebam, ki so v fazi glasovanja kazale znake očitnega goljufanja oz. je bilo goljufanje prijavljeno s strani drugih uporabnikov ter če za-to obstaja utemeljen sum. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko je komentiral objavo.

 1. Nagradno žrebanje

Nagrajenec bo v ponedeljek 13.02.2023 po žrebanju objavljen na Blue bag Facebook strani in označenih v komentarju pod nagradno igro.

Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed vseh, ki so se prijavili na nagradno igro, računalniško izžrebalo enega naključnega nagrajenca. Žreb se bo izvajal v poslovnih prostorih organizatorja. Izbor nagrajencev je dokončen in se nanj ni mogoče pritožiti. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici organizatorja.

 1. Nagrade

Organizator bo podelil 2 nagrado: 2x 24 milnih vrtnic v srčku.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive, menjava nagrad ni mogoča.

 1. Obveščanje in objava nagrajencev

Nagrajenca bosta o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščena na javnem zidu Facebook strani https://www.facebook.com/bluebag.si/ v naslednjem dnevu po žrebanju. Izžrebanca se morata v roku 10 delovnih dni oglasiti na zasebno sporočilo in organizatorju sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail) in se dogovori prevzemu nagrade.

 1. Prevzem nagrade

Nagrado bosta nagrajeneca prejela preko paketne pošte GLS.

 1. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dajejo soglasje, da lahko podjetje Mitmedia d.o.o. Dolenjska cesta 184, Ljubljana, obdeluje njegove osebne podatke skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2016. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu konkretne nagradne igre, še 2 leti po poteku nagradne igre. Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov izžrebancev za namen javne objave izžrebancev nagradne igre. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre. Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče soglasje za obdelovanje osebnih podatkov, in sicer po e-pošti na naslov: info@bluebag.si  Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke izbrisati v 15 dneh od prejete zahteve.

 1. Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– (ne)delovanje Facebook strani,

– (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,

– nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi izvirala iz nagrad,

– nedostavljene pošiljke z nagradami,

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so na spletni strani Blue bag v Pravilih nagradne igre ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 1. Končna določba

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Blue bag.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem, 03.02.2023.